Архивни стелажни системи (снимка)

Архивни системи

Архивните системи могат да бъдат стандартни и мобилни. При стандартните системи се осигурява достъп до всяка съхранявана единица, класифицирането на архива става по предпочитания от клиента начин и броят на съхраняваните документи зависи от складовото пространство.

Мобилната архивна система се състои от комплект стелажи, монтирани върху мобилни бази, които се плъзгат върху релси. Те позволяват оптимално използване на площта и осигуряват по-висока безопасност и систематизация при съхраняването на архивираните материали.

Различни видове механизми могат да улеснят работата с архивната система:

  • Ръчен плъзгащ механизъм: проектиран за леки артикули, движението се извършва посредством ръкохватки, монтирани на външната страна на всяка база;

  • Ръчно-механичен задвижващ механизъм: състои се от механично задвижвана система, която предава необходимата посока на въртене чрез задвижващо рамо и намалява изискваната сила при употреба;

  • Автоматичен плъзгащ се механизъм: движението на стелажната система се активира чрез пуск-бутон, което води до автоматично позициониране на системата с отвор за достъп към клетките. Механизмът има система за безопасност, предотвратяваща нежеланото преместване на стелажите, докато се работи с архива.

  • Архивни стелажни системи (снимка)
  • Архивни стелажни системи (снимка)
  • Архивни стелажни системи (снимка)
  • Архивни стелажни системи (снимка)
  • Архивни стелажни системи (снимка)