Drive-in стелажни системи (снимка)

Drive-in стелажни системи

С палетната стелажна система SLP Drive-in вие можете да използвате вашето складово пространство до 85% по-ефективно в сравнение със стандартна стелажна система. Липсата на работни коридори и зони за пикинг при SLP Drive-in позволява максимално използване на пространството в склада.

Системата е подходяща за складиране на еднотипни стоки на принципа FILO (first-in, last-out), при който палетите се складират в тунели един зад друг и един над друг във височина. Индивидуалният достъп до всеки палет е ограничен и първият достъпен палет е последния поставен на стелажа.

Основни предимства на стелажната система SLP Drive-in:

 • Максимално използване на складовото пространство – складиране на максимален брой палети върху единица складов обем;

 • Подходяща за складиране на обемисти и еднотипни стоки;

 • Минимална ротация на складовата наличност – подходяща за складиране на стоки със сезонно предназначение;

 • Безопасно складиране на чупливи стоки - когато поставянето на палети един върху друг е невъзможно;

 • Ефективно запълване на складовото пространство при хладилни складове;

 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)
 • Drive-in стелажни системи (снимка)