Гравитационна система (снимка)

Гравитационна система

Гравитационната система за складиране на кутии и кашони се състои от вградени ролкови легла, които позволяват поради своя наклон на артикулите да се движат с помощта на гравитацията. Стоките се зареждат в системата и се плъзгат надолу към другия край на стелажа, който ги извежда към изходната пътека, в която се осъществява комисионирането.

Плъзгането на стоките по ролковите пътища дава възможност за оптимизиране на оборота, предотвратява грешките при ново зареждане и максимизира скоростта при подготовка на поръчките.

Основни предимства на гравитационната рафтова система:

  • Улеснява оборота на стоките на принципа FIFO (first in-first out) и предотвратява залежаването, респективно контрола върху срока на експлоатация;

  • Понижава времето и разходите по изготвяне на поръчки, включващи различни артикули;

  • Позволява съхранението на по-голям брой различни стоки на една и съща площ

  • Гравитационна система (снимка)
  • Гравитационна система (снимка)