Гравитационни стелажни системи (SLP Pallet Live Storage) (снимка)

Гравитационни стелажни системи (SLP Pallet Live Storage)

Гравитационната стелажна система намира приложение в складове с висок стокооборот, където се изисква бърз достъп до складираните стоки. Нейното проектиране изключва необходимостта от голям брой работни коридори, поради което се постига висока степен на плътност на складиране.

Подходяща е за складиране на голям брой еднородни стоки на принципа FIFO (first-in, first-out). Палетите се поставят от едната страна на стелажния блок върху ролкови ленти и по силата на гравитацията се транспортират до противоположната страна, където се позиционират един зад друг, готови за разтоварване. Плавното движение на палетите и тяхното позициониране се контролира от спирачни ролки, позиционирани на определени интервали по дължина на ролковата повърхност.

Гравитационните стелажи намират широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, където се изисква бързо придвижване на стоки и контрол над тяхната годност. Често срещани са в складове на бутилиращи компании, както и в буферни складове за готова продукция от различен тип.

Основни предимства на гравитационната стелажната система:

  • Заема до 60% по-малко складово пространство в сравнение с универсалните стелажни системи;

  • Автоматична ротация на стоковите запаси – благодарение на спазването на принципа FIFO (First-in, First-out или стоката с най-близък до изтичане срок на годност излиза първа от склада);

  • Наличието само на два работни коридора – няма нужда от достъп до всеки палет;

  • Максимална скорост на товаро-разтоварните дейности – понижаване на разходите за единица и повишаване на ефективността;