Мобилни стелажни системи (снимка)

Мобилни стелажни системи

обилните стелажни системи са най-функционалното решение за оптимизиране на наличното складово пространство. Техният принцип на работа позволява увеличение на капацитета на склада до 80% в сравнение с конвенционалните стелажни системи като запазва индивидуалния достъп до всеки един палет

Изключително подходящи са за хладилни складове с висока обща стойност на инвестицията и високи експлоатационни разходи. Стелажната система не изисква работни коридори, тъй като стелажите се монтират върху мобилни бази, а те от своя страна върху релси. Базите са оборудвани с електродвигатели с дистанционно управление на достъпа до стелажните коридори, както и със сензорна система за защита от нежелано движение на палетите, което повишава ефективността и безопасността при работа.

Основни предимства на мобилните стелажни системи:

  • Максимално количество палети се складират на минимално складово пространство.

  • Достъп до всеки складиран палет.

  • Висока автоматизация на работа и понижаване на разходите на палет.

  • Бърз достъп до всеки палет, позволяващ работа със стоки с кратък срок на годност или изискващи специални условия, тип хладилни камери.