Push-back стелажни системи (снимка)

Push-back стелажни системи

Стелажните системи Push-back осигуряват висока плътност на складиране и бърз достъп до всеки товар. Палетите се позиционират върху телескопично разположени транспортни колички, като всеки следващ палет избутва предходния в дълбочина.

По този начин могат да се складират до четири палета в дълбочина, а товаренето и разтоварването се извършва от една и съща страна на стелажния блок. Тази техника предполага също така минимално време за придвижване на подемната техника при осъществяване на товаро-разтоварните операции.

Възможността за проектиране на стелажа с различни транспортни колички позволява едновременното складиране на товари и палети от различен вид и размери. Push-back стелажите могат да бъдат използвани както в конвенционални, така и в хладилни складове. Често намират приложение, когато е необходимо да се осигури допълнително място за складиране в неизползваеми в това отношение части от склада.

Основни предимства на Push-back стелажите:

  • Лесно оптимизиране на маршрутите за товаро-разтоварна дейност – едностранен достъп;

  • Използване на традиционно неизползваеми места в складовото пространство;

  • Складиране на обемисти стоки и стоки с различни размери;

  • Автоматично придвижване на палетите до точката на товарене и разтоварване;

  • Достъп до палетите на принципа LIFO (Last-In, First-Out);

  • Push-back стелажни системи (снимка)
  • Push-back стелажни системи (снимка)