Самоносещи складови конструкции (снимка)

Самоносещи складови конструкции

Самоносещите складови конструкции предоставят перфектното решение за складиране на стоки на височина, без необходимост от изграждане на самостоятелна постройка тип склад.

Дизайнът на системата позволява на стелажа да носи покрива и елементите на фасадата, превръщайки складовото оборудване във временна постройка, неизискваща разрешително за строеж. В този случай стелажната конструкция носи натоварването не само от палетите и собственото си тегло, но поема и натоварването от удари от обслужващата техника и бива специално проектирана да устоява на природни въздействия като урагани, сеизмична дейност и допълнителна тежест от снеговалежи.

Липсата на ограничение във височината на самоносещата складова конструкция позволява оптималното използване на единица площ при спазване на специфичните изисквания на територията за натоварване – например наличие на нестабилни подпочвени слоеве или ограничения в типа на използваната обслужваща техника.

Основни предимства на самоносещата складова конструкция:

  • Не изисква наличие на складова постройка;

  • Позволява складиране на височина, което осигурява оптимално увеличение на броя палетни места;

  • Дава възможност за складиране на различни видове стоки – палети, контейнери, обемни стоки, както и тежки товари.

  • Самоносещи складови конструкции (снимка)
  • Самоносещи складови конструкции (снимка)