Сервиз

Проинстал ООД извършва компетентна и навременна сервизна поддръжка на всички марки и модели подемно-транспортна техника. Отлично обучените ни сервизни специалисти и непрекъснатите инвестиции в оборудване и повишаване на трудовата квалификация са гаранция за високото качество и надеждността на нашите сервизни услуги.

Програми за сервизно обслужване

Следвайки основния ни принцип на работа да предоставяме най-ефективните и икономически изгодни решения в областта на подемно-транспортната техника, ние създадохме индивидуални планове за сервизна поддръжка, които дават възможността да оптимизирате логистичните операции на вашата организация.

Предложените от нас индивидуални сервизни планове ще удължат живота на вашите машини и ще позволят да оптимизирате техния брой.

Ще намалят загубите причинени от непланиран престой поради аварии и ще ви позволят да контролирате и намалите разходите за поддръжка и ремонт.

С фиксирани условия и цени, плановете за сервизна поддръжка ви дават възможност уверено да бюджетирате и контролирате бъдещите си разходи и себестойността на подемно-транспортните операции.

Снимка на електрокар

Транспорт на подемно-транспортна техника

Проинстал ООД извършва компетентна и навременна сервизна поддръжка на всички марки и модели подемно-транспортна техника. Отлично обучените ни сервизни специалисти и непрекъснатите инвестиции в оборудване и повишаване на трудовата квалификация са гаранция за високото качество и надеждността на нашите сервизни услуги. Основен приоритет за нас е поддържането на вашата машина в оптимално техническо състояние и създаването на условия за намаляване на разходите и загубите в следствие на принудителни аварийни престои.

Снимка на зъбни колелета.

Резервни части

Проинстал ООД гарантира качество и бързина на извършваните сервизни ремонти използвайки резервни части с гарантиран произход и доказано качество. Ние предлагаме части и консумативи за всички марки и модели машини на водещите европейски и японски производители на подемно-транспортна техника.