Стандартни системи (снимка)

Стандартни системи

Стандартната система се състои от вертикални елементи (колони) и хоризонтални елементи (полици), които дават възможност за складиране на продукти, които се разделят на секции или се съхраняват в кутии. С помощта на допълнителни елементи стоките могат да бъдат разделяни на нива, могат да бъдат делени на групи или да бъдат индивидуализирани.

Основни предимства на стандартните системи:

  • Най-разпространената система при ръчно обслужване на складове;

  • Подходяща за складиране на леки и средно тежки стоки и товари;

  • Лесна за адаптиране към индивидуалните нужди на клиента – височина, брой нива, брой отделения и др.

  • Позволява използване на цялата височина на помещението за складиране на стоки

  • Стандартни системи (снимка)
  • Стандартни системи (снимка)
  • Стандартни системи (снимка)