Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)

Стелажни платформи тип „Mezzanine”

Използването на стелажни платформи тип Mezzanine дават възможност за оползотворяване на наличното пространство и най-вече височина, с което спестяват средства за разширяване на площта на предприятието или склада. Изграждането на конструкция тип Mezzanine позволява използването в рамките на едно помещение на различни на всяко ниво стелажни системи, като едновременно с това могат лесно да бъдат местени, модифицирани и разглобявани.

Основни предимства на стелажните платформи тип Mezzanine:

  • Позволяват увеличаване на полезната работна площ и създаване на нова с различна употреба;

  • Лесни за монтаж и демонтаж;

  • Лесно адаптивни към нуждите на клиента с множество варианти на тип изграждане, тип достъп, височина и други.

  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
  • Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)