Универсална стелажна система

SLP Universal e най-широко разпространеният тип палетна стелажна система. Тя намира приложение в почти всички браншове на индустрията и логистиката, благодарение на своята гъвкавост и възможност за адаптиране към всяко складово пространство.

Конструкцията се състои от единични или двойни блокове с широки коридори мужду тях, което позволява постоянен, свободен достъп до всеки един палет. Модулният характер на SLP Universal позволява бърза промяна на конфигурацията във всеки един момент, както и нейното етапно изграждане или удължаване.

Основни предимства на универсалната стелажна система:

  • Директен достъп до всеки палет – където и когато е необходимо.

  • Пълно използване на пространството в склада, съобразено с неговата конструкция и употреба.

  • Адаптивност към всякакъв размер и тегло на палет.