Палетни стелажни системи

Универсална стелажна система (снимка)
SLP Universal e най-широко разпространеният тип палетна стелажна система. Тя намира приложение в почти всички браншове на индустрията и логистиката, благодарение на своята гъвкавост и възможност за адаптиране към всяко складово пространство.
Drive-in стелажни системи (снимка)
С палетната стелажна система SLP Drive-in вие можете да използвате вашето складово пространство до 85% по-ефективно в сравнение със стандартна стелажна система. Липсата на работни коридори и зони за пикинг при SLP Drive-in позволява максимално използване на пространството в склада.
Гравитационни стелажни системи (SLP Pallet Live Storage) (снимка)
Гравитационната стелажна система намира приложение в складове с висок стокооборот, където се изисква бърз достъп до складираните стоки. Нейното проектиране изключва необходимостта от голям брой работни коридори, поради което се постига висока степен на плътност на складиране.
Мобилни стелажни системи (снимка)
обилните стелажни системи са най-функционалното решение за оптимизиране на наличното складово пространство. Техният принцип на работа позволява увеличение на капацитета на склада до 80% в сравнение с конвенционалните стелажни системи като запазва индивидуалния достъп до всеки един палет
Push-back стелажни системи (снимка)
Стелажните системи Push-back осигуряват висока плътност на складиране и бърз достъп до всеки товар. Палетите се позиционират върху телескопично разположени транспортни колички, като всеки следващ палет избутва предходния в дълбочина.
Самоносещи складови конструкции (снимка)
Самоносещите складови конструкции предоставят перфектното решение за складиране на стоки на височина, без необходимост от изграждане на самостоятелна постройка тип склад.