Рафтови стелажни системи

Рафтовите стелажни системи се използват в складове, в които стоките се поставят и изваждат ръчно или с помощта на складова техника стакери, мотокари и други, които повдигат оператора до желаната височина. Тази система позволява и комбиниране с палетни стелажи – ниските нива се оборудват с рафтови системи, а високите – с палетни.

Основни предимства на рафтовите стелажни системи:

Подходящи за складиране на стоки с различен обем, тежест и форма;

Идеални за изграждане на архиви;

Позволяват комбинирано складиране на палети, кутии и други форми на съхранение на стоки;

Дават възможност за регулиране на броя и височината на товарните нива.

Стандартни системи (снимка)
Стандартната система се състои от вертикални елементи (колони) и хоризонтални елементи (полици), които дават възможност за складиране на продукти, които се разделят на секции или се съхраняват в кутии. С помощта на допълнителни елементи стоките могат да бъдат разделяни на нива, могат да бъдат делени на групи или да бъдат индивидуализирани.
Гравитационна система (снимка)
Гравитационната система за складиране на кутии и кашони се състои от вградени ролкови легла, които позволяват поради своя наклон на артикулите да се движат с помощта на гравитацията. Стоките се зареждат в системата и се плъзгат надолу към другия край на стелажа, който ги извежда към изходната пътека, в която се осъществява комисионирането.
Рафтова платформа (снимка)
Рафтовите платформи са отлично решение за широк спектър от средни и леки товари, които се обслужват ръчно. Приложението им е най-разнообразно поради множеството възможности за складиране на нива, както и за складирането на от най-малки опаковки посредством чекмеджета, разделители и други, така и на по-обемни стоки с нестандартни форми като резервни части и други посредством дъна, первази, странични панели и т.н.
Архивни стелажни системи (снимка)
Архивните системи могат да бъдат стандартни и мобилни. При стандартните системи се осигурява достъп до всяка съхранявана единица, класифицирането на архива става по предпочитания от клиента начин и броят на съхраняваните документи зависи от складовото пространство.