Стелажни платформи тип „Mezzanine”

Стелажни платформи тип „Mezzanine” (снимка)
Използването на стелажни платформи тип Mezzanine дават възможност за оползотворяване на наличното пространство и най-вече височина, с което спестяват средства за разширяване на площта на предприятието или склада. Изграждането на конструкция тип Mezzanine позволява използването в рамките на едно помещение на различни на всяко ниво стелажни системи, като едновременно с това могат лесно да бъдат местени, модифицирани и разглобявани.